Organització

Consell de Direcció

 • Ester Franquesa i Bonet, presidenta
  Direcció General de Política Lingüística
 • Joandomènec Ros Aragonès, vicepresident
  Institut d'Estudis Catalans
 • Jordi Bover i Salvadó, secretari
  TERMCAT
 • Mila Segarra i Neira
  Institut d'Estudis Catalans
 • Marta Xirinachs i Codina
  Departament de Cultura
 • M. Carme Alcaraz Molina
  Departament d'Empresa i Coneixement
 • Mònica Pereña Pérez
  Departament d'Educació
 • Olga Alay i Torrecilla
  Departament d'Empresa i Coneixement
 • Josep Madorell i Bonora
  Consorci per a la Normalització Lingüística

Consell Supervisor

 • M. Teresa Cabré i Castellví, presidenta
  Secció Filològica
  Institut d'Estudis Catalans
 • Josep M. Casasús i Guri (fins al setembre)
  Andreu Domingo Valls (des de novembre)
  Institut d'Estudis Catalans
 • Pere Montalat Buscató
  Institut d'Estudis Catalans
 • Jordi Bover i Salvadó
  TERMCAT
 • Joan Rebagliato i Nadal
  TERMCAT

Secretaria:

 • Dolors Montes i Pérez
 • Marta Sabater i Berenguer
  TERMCAT

A proposta de la presidenta del Consell Supervisor i del director del TERMCAT són assessors adscrits del Consell Supervisor:

 • Joan Nunes Alonso
  Doctor en Geografia
 • Carles Riera Fonts
  Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Farmàcia i Teologia

A proposta de la presidenta de la Secció Filològica i del director del TERMCAT són assessors geolingüístics del Consell Supervisor:

 • Maria Josep Cuenca i Ordiñana
  Doctora en filologia catalana (Institut d'Estudis Catalans)
 • Ramon Sistac i Vicén
  Doctor en filologia catalana (Institut d'Estudis Catalans)
 • Joan Veny i Clar
  Doctor en Filologia Catalana (Institut d'Estudis Catalans)