Difusió

Diccionaris en Línia

La producció terminològica del TERMCAT es focalitza, en bona mesura, en la publicació de nous títols de la col·lecció Diccionaris en Línia, i en l’actualització dels diccionaris que ja s’hi han publicat els anys anteriors.


11 nous diccionaris
163 títols


Durant l’any 2020 s’hi han publicat 11 nous diccionaris. Al final de l’any, la pàgina de la col·lecció Diccionaris en Línia ofereix 163 títols (146 que formen part pròpiament de la col·lecció i 17 més d’autors diversos que també s’hi allotgen).

Al Catàleg de Publicacions 2020 es pot consultar la llista completa d’obres publicades a la col·lecció, al costat de la resta de la producció del TERMCAT feta en altres formats. Per als detalls de cada diccionari, vegeu l’apartat “Producció terminològica”.

Terminologia Oberta

La Terminologia Oberta és el servei de descàrrega de repertoris terminològics d'interès general, procedents de treballs de recerca terminològica duts a terme pel TERMCAT. La descàrrega s’ofereix en diversos formats i sota llicències Creative Commons. Els repertoris es poden seleccionar a partir del títol, l’àmbit temàtic, la data d’actualització i el format de descàrrega.


146 títols diferents per a la descàrrega


Materials gràfics i multimèdia

Els materials gràfics i multimèdia, sovint interactius, permeten la difusió de la terminologia d'una manera molt visual i immediata per a l'usuari i és el format idoni per donar-la a conèixer de manera efectiva a sectors més amplis de la societat. Aquesta mena de productes de vegades tenen entitat per si mateixos, i de vegades s’ofereixen com a complement de diccionaris.


15 productes gràfics i multimèdia nous
96 productes diferents


Aquest any s’ha de destacar especialment la col·laboració del TERMCAT en un joc interactiu publicat al diari Ara dedicat a la difusió d’alternatives catalanes a manlleus força comuns. Titulat Com ho diries en català? i fet en col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística i els periodistes del diari, el joc presenta alternatives més o menys curioses i divertides als manlleus, al costat de la proposta difosa des del TERMCAT, i també ofereix breus explicacions sobre els arguments que expliquen el perquè de l’alternativa catalana preferida. El joc ha estat un èxit de participació i fins i tot ha merescut un dels premis de la 22a edició dels European Newspaper Awards.

També mereixen una atenció especial el conjunt d’infografies interactives dedicades a la terminologia de la COVID-19  la infografia dedicada als termes del consentiment sexual i les infografies dedicades a l’emergència climàtica i al Saló de Sessions del Parlament, entre altres materials.

Apunts terminològics

Durant l’any 2020 s’ha mantingut la producció de comentaris terminològics per al web del Centre. Es tracta de textos breus en què es presenten novetats terminològiques, consultes resoltes des del Centre o bé comentaris que vinculen l’actualitat amb informació d’interès terminològic.


207 nous apunts


Concretament, durant l’any 2020 s’han difós 207 apunts, 78 dels quals creats de bell nou i la resta reelaborant materials difosos anteriorment.

Blog

El blog del TERMCAT és una altra eina de difusió de les notícies i, especialment, dels apunts i comentaris d’interès terminològic més vinculats amb l'actualitat. Com en els darrers anys, també durant el 2020 ha experimentat una pujada en el nombre de visites.


62 nous apunts publicats


 

Butlletí d'informació

Al final de cada mes es publica el Butlletí d’informació del TERMCAT, que presenta un recull de la informació més destacada difosa durant aquell període, incloent-hi notícies i comentaris terminològics. El butlletí, al qual estan subscrites 2.110 persones, és l’eina privilegiada per estar al cas de la informació emesa des del Centre de Terminologia.


2.110 persones subscrites


 

Notes de premsa

Al marge de la publicació de notícies al web, des del Centre de Terminologia també es difonen en format de nota de premsa les informacions més destacades, amb l’objectiu que puguin ser redifoses especialment per mitjà dels mecanismes de publicació informativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.


49 notes de premsa