Comunicació interna

La comunicació interna al TERMCAT s’articula especialment al voltant de l’aplicació informàtica Yammer, una xarxa que permet compartir informació del dia a dia de l’activitat de cadascun dels membres de l’organització, i també informació externa.

També són una via de comunicació interna de l’organització (i de formació) els tallers oberts a tot el personal, que permeten presentar-hi projectes, intercanviar opinions i plantejar dubtes i comentaris sobre maneres de treballar. Aquest any 2020 se n’han dut a terme 11, i ha calgut readaptar-los per fer-los en format no presencial. S'hi han tractat aspectes diversos del treball terminològic com ara l'activitat del Servei de Consultes, l'activitat de normalització o el seguiment de les xarxes socials; també, la casuística dels projectes que s'han publicat durant l'any i qüestions metodològiques concretes que requerien debat. Igualment, altres aspectes transversals com ara la planificació dels projectes, el tractament de la producció nova o qüestions de recursos humans vinculades als projectes en curs. I s'hi ha fet seguiment de la vinculació amb altres organismes i iniciatives com ara l'Associació Europea de Terminologia o la revista Llengua i Dret.

A banda d’això, el personal del Centre duu a terme reunions en què es debaten aspectes de caràcter laboral i organitzatiu, convocades i coordinades pels representants sindicals.