Gestió terminològica

Procés transversal dins l’activitat del TERMCAT que té un doble objectiu: d’una banda, prestar suport a la creació, la recuperació i l’arxivament de repositoris dins les bases de dades del Centre, fonamentalment durant les fases d’elaboració i difusió de continguts; i, d’una altra banda, vetllar pel manteniment dels continguts d’aquests repositoris i per la seva gestió integrada, prestant una atenció especial a les dades terminològiques de consulta pública.

Dades de consulta pública


16.264 fitxes noves al Cercaterm
Un 88,04% dels temes del Cercaterm expliciten la seva font de procedència
458 fitxes esmenades arran d’observacions dels usuaris i de revisions internes


Cercaterm

El Cercaterm és un cercador de consulta gratuïta de tot el conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. Consulta els diccionaris terminològics del Centre i productes cedits per altres organismes de referència.
 

Dades de consulta pública des del Cercaterm

 

Contribucions externes

Aquest any el TERMCAT ha continuat treballant en la línia del treball col·laboratiu per incloure en les bases de dades del Centre fitxes terminològiques de qualitat elaborades per altres organismes i particulars, amb la voluntat de cobrir els buits de terminologia detectats en les bases de dades públiques del TERMCAT i, fonamentalment, per anar teixint una xarxa de col·laboració amb altres sectors implicats en terminologia catalana.

Nombre de fitxes noves de procedència externa (2017-2020)
Societat Catalana d'Estudis Jurídics (IEC) Diccionari jurídic (contingut pendent 2019 + actualització 2020)  3.853 (2019: 5.172; total: 9.025)
Xarxa Vives d'Universitats Nomenclatura de gestió universitària, 3a ed. 113
Departament d'Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya Locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari 213

Classificació general de les àrees temàtiques

La classificació temàtica general és l’eix sobre el qual el TERMCAT fonamenta la gestió terminològica de les seves bases de dades i, també, el punt de referència per a l’etiquetatge dels seus continguts.

Durant el 2020 el TERMCAT ha treballat per tenir clarament identificat tot el cabal terminològic puntual i sectorial disponible en cada una de les àrees temàtiques que aquest any ha declarat d’interès prioritari en la seva planificació: Alimentació i Gastronomia; Ciències de la salut; Dret; Economia i Empresa; Esport; Medi ambient i Meteorologia, i TIC.