Producció terminològica sectorial

El TERMCAT elabora recursos terminològics i assessora altres persones o institucions que n’elaboren per a posar-los a disposició dels usuaris especialitzats i de la societat en general.


65 projectes en curs
44 publicacions
16.264 articles terminològics nous


Entre els diccionaris publicats aquest any destaquen la Terminologia de la COVID-19, el Diccionari de l’activitat parlamentària, la Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions, el Diccionari de l’emergència climàtica, el Diccionari de la mobilitat sostenible i la Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada.

Cal remarcar també que algunes de les obres publicades aquest any són ampliacions de diversos productes publicats anteriorment (dedicats als esports, a la jardineria i el paisatgisme, a la química, als ocells del món, als dispositius mòbils, a la sociologia, a la sexualitat i l’erotisme...) en la línia de millorar reculls que són d’interès per als usuaris. Igualment, han estat objecte d’actualització mensual durant el 2020 la Neoloteca, la Consulteca i el Diccionari de criteris terminològics.

Els productes gràfics es presenten principalment de manera complementària a diccionaris en línia que han vist la llum aquest any (per exemple, en els projectes de mobilitat sostenible, de COVID-19, d’atenció a la salut mental, de química, d’emergència climàtica, d’ocells, d’activitat parlamentària...). I també es presenten en alguns casos com a productes autònoms (Calendari de vacunacions sistemàtiques, Termes del disseny web, Deslocalització: roda el món i torna al Born...).

Es presenten a continuació totes les obres terminològiques i especialitzades en què s’ha treballat durant l’any, agrupades en tres sectors temàtics i un quart grup d’obres multidisciplinàries.

De cada obra es donen algunes dades bàsiques: el contingut (nombre aproximat de termes, les llengües que conté cada article terminològic, si els articles tenen definicions o alguna altra informació, una breu descripció, etc.), les institucions que d’una manera o una altra hi estan implicades, la data de finalització del projecte i les actuacions que s’hi han dut a terme durant l’any. També s’ofereix el nombre de pàgines vistes durant el 2020 en el cas de productes publicats en línia i dels materials gràfics. Dins de cada àmbit els projectes s’ordenen d’acord amb la seva data de finalització.

Àmbit tècnic

Projectes editats

Glossari de jardineria i paisatgisme (ampliació)
Termes: 2.080
Llengües: català
Definicions
Autoria: TERMCAT; Fundació de la Jardineria i el Paisatge
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 340 fitxes noves, revisió terminològica,  edició en línia, difusió
Edició: maig
Pàgines vistes: 7.142

Diccionari de mobilitat sostenible
Termes: 168
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut Català d’Energia; Institut Metropolità del Taxi
Actuacions dutes a terme: elaboració, normalització, edició en línia, difusió
Edició: juny
Pàgines vistes: 3.387

CoopWood. Glossari de fusteria
Termes: 3.800
Llengües: català, castellà, francès, basc
Autoria: Projecte CoopWood (Associació Patronal de Fusters de Guipúscoa; Cambra d’Oficis i Artesans dels Pirineus Atlàntics CMA64; Federació d’Oficis de la Construcció FCMB, TKNIKA; Cambra d’Oficis de l’Arieja CMA09; CIS San Juan/Donibane; TERMCAT; Gremi Fusta i Moble de Catalunya; Institut Politècnic Easo Politeknikoa; Associació Fibois de Nova Aquitània)
Actuacions dutes a terme: elaboració, publicació en el portal Coopwood, difusió, presentació
Edició: setembre

Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada
Termes: 100
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Fundació i2CAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 1.002

Terminologia bàsica dels dispositius mòbils (ampliació)
Termes: 100
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 40 fitxes noves, revisió terminològica, edició en línia, difusió
Edició: octubre
Pàgines vistes: 3.452

Diccionari de l’emergència climàtica
Termes: 230
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 1.634

Materials gràfics:

Termes del disseny web
Termes: 23
Llengües: català, anglès
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 856

Mobilitat sostenible: vehicles viaris
Termes: 14
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: maig
Pàgines vistes: 432

Criptomonedes: termes clau
Termes: 25
Llengües: català
Autoria: TERMCAT; Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: octubre
Pàgines vistes: 7.026

Termes de l’emergència climàtica: de la crisi climàtica a la transició climàtica
Termes: 41
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 675

Àmbit científic

Projectes editats

Lèxic de fàrmacs (ampliació)
Termes: 3.212
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Accions terapèutiques
Codi identificatiu (número CAS)
Autoria: TERMCAT; Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb els nous fàrmacs aprovats el 2019, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 7.344

Terminologia de la COVID-19
Termes: 410
Llengües: català, occità, castellà, francès, portuguès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: març-desembre
Pàgines vistes: 55.771

Diccionari de química (ampliació)
Termes: 2.105
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions enciclopèdiques, il·lustracions
Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT; Enciclopèdia Catalana, SAU
Institucions implicades: Fundació Torrens-Ibern; Obra Social “La Caixa”; Xarxa Vives d’Universitats
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut amb 400 fitxes de l’àmbit de la química analítica, edició en línia, difusió
Edició: juny
Pàgines vistes: 33.598

Diccionari dels ocells del món (ampliació)
Termes: 8.056 
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany, nom científic
Il·lustracions
Autoria: Fundació Barcelona Zoo; Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut amb 1.430 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: juliol-desembre
Pàgines vistes: 35.872

Terminologia de ciències de la salut (ampliació)
Termes: 18.282
Llengües: català, castellà, francès, anglès (i llenguatges científics, eventualment)
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: Incorporació de les fitxes dels nous productes de l’àmbit de la salut publicats el 2020, edició en línia, difusió
Edició: setembre
Pàgines vistes: 13.659

Noms de papallones (3a ed.)
Termes: 214
Llengües: català, castellà, francès, anglès, nom científic
Definicions, il·lustracions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Museu de Ciències Naturals de Granollers; Societat Catalana de Lepidopterologia
Actuacions dutes a terme: addició d’imatges, edició en línia, difusió
Edició: octubre
Pàgines vistes: 5.330

Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addicions
Termes: 264
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 5.108

Lèxic de proves de medicina nuclear
Termes: 240
Llengües: català, castellà, codi
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 676

Lèxic de malalties minoritàries (ampliació)
Termes: 580
Llengües: català, castellà,  francès, anglès, codi
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut;  Servei Català de la Salut (CatSalut); Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 110 fitxes noves, revisió terminològica,  edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 1.401

Diccionari enciclopèdic de medicina (actualització)
Termes: 75.720
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Institut d'Estudis Catalans; Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears; Enciclopèdia Catalana, SAU; TERMCAT, Centre de Terminologia; Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Institucions implicades: Fundació Dr. Antoni Esteve
Actuacions dutes a terme: En aquesta actualització s'ha treballat sectorialment en uns 1.770 termes, sobretot d'especialitats quirúrgiques, farmacologia i dermatologia. També s’han  revisat grups de termes d’àrees diverses, especialment els relacionats amb l'epidemiologia i la COVID-19, i s’han fet 335 altes de fitxes noves.
Edició: desembre
Pàgines vistes: 69.199

Materials gràfics:

Calendari de vacunacions sistemàtiques
Termes: 27
Llengües: català
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 712

Ocells marins: un tresor en perill
Termes: 12
Llengües: català, nom científic
Autoria: Fundació Barcelona Zoo; Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: maig
Pàgines vistes: 459

Cromatografia
Termes: 11
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: juny
Pàgines vistes: 262

Terminologia de l’atenció a la salut mental i les addiccions: termes clau
Termes: 8
Llengües: català
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 1.969

COVID-19: termes clau
Termes: 135
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 757

Terminologia de la COVID-19: apunts i comentaris
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 75

 

Projectes en curs

Diccionari de seguretat alimentària
Termes: 1.000
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme:  buidatge, compleció i revisió terminològica
Edició: 2021

Projecte Guaita-ExtraCiT
Descripció: Detecció de neologismes procedents de revistes científiques. Estudi de casos no introduïts al català
Institucions implicades: Institut d’Estudis Catalans; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració de fitxes terminològiques a partir dels neologismes detectats

Àmbit social i humanístic

Projectes editats

Diccionari general de l’esport (ampliació)
Termes: 11.405
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya; Govern d'Andorra; Govern de les Illes Balears; Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb les noves fitxes de l’àmbit creades el 2019, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 29.507

Terminologia de les dones en el món laboral
Termes: 41
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 2.233

Nomenclatura de gestió universitària (3a ed.)
Termes: 584
Llengües: català, castellà, anglès
Autoria: Xarxa Vives d’Universitats
Actuacions dutes a terme: preparació de 113 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 3.700

Terminologia de les tendències alimentàries
Termes: 48
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, normalització, edició en línia, difusió
Edició: juny
Pàgines vistes: 2.200

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari
Termes: 213
Llengües: català, castellà, llatí
Definicions
Autoria: Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic
Actuacions dutes a terme: preparació dels continguts, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 5.219

A rodar. Lèxic de ciclisme
Termes:  64
Llengües: català, castellà
Definicions
Autoria: Consorci per a la Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística Vallès Oriental
Actuacions dutes a terme: revisió terminològica, edició en línia, difusió
Edició: novembre

Terminologia de la sexualitat i l’erotisme (2a ed.)
Termes: 180
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 15 fitxes noves de l’àmbit del consentiment, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 12.102

Diccionari de l’activitat parlamentària
Termes: 422
Llengües: català, occità, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Parlament de Catalunya; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 4.747

Diccionari de sociologia (ampliació)
Termes: 1.700
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 536 fitxes noves dels àmbits de perspectiva sociològica, política i sistemes polítics, mitjans de comunicació social i desigualtat de gènere, i sexualitat; edició en línia; difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 6.930

Incoterms
Termes: 17
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa; Comitè Espanyol de la Cambra de Comerç Internacional (ICC Spain); Banc Sabadell
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 776

Materials gràfics:

Deslocalització: roda el món i torna al Born
Termes: 4
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 98

Només sí és sí: Els termes del consens i el consentiment sexual
Termes: 15
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 533

Incoterms 2020
Termes: 11
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 740

El Saló de Sessions
Termes: 29
Llengües: català
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Parlament de Catalunya; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 708

 

Projectes en curs

Diccionari jurídic
Termes: 9.025
Llengües: català, castellà
Definicions
Autoria: Societat Catalana d’Estudis Jurídics
Institucions implicades: Institut d’Estudis Catalans
Actuacions dutes a terme: preparació de 3.853 fitxes noves, importació de les fitxes al Cercaterm, difusió

Terminologia bàsica de la dansa clàssica
Termes: 140
Llengües: català, castellà, francès. anglès
Definicions , il·lustracions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: buidatge, compleció i revisió terminològica
Edició: 2021

Terminologia dels esports d’hivern (ampliació)
Termes: 63
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Govern d’Andorra
Actuacions dutes a terme: Buidatge i estudi dels termes d'un treball sobre la implantació de la terminologia dels esports d'hivern a Andorra
Edició: 2021, dins del Diccionari general de l’esport

Tesaurus d’art i arquitectura
Descripció: tesaurus internacional utilitzat per al registre i la verificació d’informació sobre l’art, l’arquitectura i els objectes del patrimoni cultural. La versió catalana conté actualment uns 34.000 registres i 250.000 descriptors
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Actuacions dutes a terme: traducció de nous casos del tesaurus, de l’anglès al català (terme i definició), i creació de fitxes terminològiques difoses al Cercaterm

Vocabulari comú de contractació pública
Descripció: vocabulari que estableix un sistema de classificació únic dels contractes públics i té com a objectiu unificar les referències que utilitzen els òrgans de contractació i les entitats adjudicatàries per a descriure els objectes dels contractes; conté 9.454 termes
Institucions implicades: Diputació de Girona
Actuacions dutes a terme: revisió de la versió catalana

Obres multidisciplinàries

Neoloteca (ampliació)
Fitxes: 9.666
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany
Definicions, accés temàtic, noves incorporacions
Actualització: trimestral
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut amb les fitxes dels termes normalitzats el 2020, difusió

Consulteca (ampliació)
Fitxes: 7.326
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany
Definicions, accés temàtic, noves incorporacions
Actualització: mensual
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut amb les fitxes dels termes resolts pel Servei de Consultes el 2020, difusió

Diccionari de criteris terminològics (ampliació)
Fitxes: 320
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Accés temàtic, noves incorporacions
Actualització: mensual
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut, amb les fitxes dels criteris elaborats el

Normes tècniques en català

Normes UNE

El TERMCAT elabora la versió catalana oficial de les normes ISO/UNE en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització (UNE), formalitzada en convenis signats des del 2005, el darrer dels quals s’ha renovat el setembre de 2019.

Dues normes UNE editades:

  • UNE-EN ISO/IEC 27000:2019 Tecnologies de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de gestió de seguretat de la informació (SGSI). Visió de conjunt i vocabulari
  • UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge.

Una selecció de la terminologia corresponent s’ha incorporat al Cercaterm.

 

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme

El 2020 el TERMCAT ha continuat col·laborant amb la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i ha dut a terme la revisió terminològica del glossari contingut en la norma NTJ07D Arbres de fulla caduca.