Actuacions de difusió i cooperació

En aquest apartat es fa un recull de les actuacions que s'han dut a terme per promoure la difusió de l’activitat del Centre, per mitjà de la presència activa a les xarxes socials i en qualsevol altre suport comunicatiu, i per mitjà d’una política de cooperació amb persones i organismes clau vinculats a la terminologia.