Aquest any 2020 el recordarem tots durant molt de temps com l’any de la irrupció de la pandèmia, la qual, en major o menor grau, va alterar les nostres vides. La feina feta des del Centre de Terminologia TERMCAT també se n’ha vist afectada, no només per les restriccions de mobilitat establertes, que han implicat la generalització del teletreball, sinó també per les necessitats terminològiques dels usuaris, aquest any molt vinculades a la pandèmia. Cal destacar que el Centre s’ha sabut adaptar per donar respostes ràpides i contínues a aquestes necessitats, com ho demostra la publicació de la Terminologia de la COVID-19, abans fins i tot que es decretés el confinament general de la població el mes de març. Aquesta obra, que s’ha anat actualitzant i ampliant al llarg de l’any, ha estat amb diferència la més consultada pels usuaris, juntament amb diversos materials de difusió associats, com infografies i apunts terminològics.

En aquesta memòria del Centre podreu constatar, doncs, com la nostra activitat s’ha mantingut amb força en totes les àrees de treball, amb la finalitat d’augmentar i fer accessibles recursos terminològics de qualitat en llengua catalana. En apartats específics es recull el ressò d’aquestes activitats (apartat Impacte) i aspectes de caràcter més estructural (apartat Estructura).

Així, a més de la Terminologia de la COVID-19 esmentada, s’han editat una quarantena d’obres terminològiques més, entre les quals destaquen la Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions, la Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada, el Diccionari de l'activitat parlamentària, el Diccionari de l’emergència climàtica i el Diccionari de la mobilitat sostenible, aquestes dues darreres obres vinculades a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que serà molt rellevant aquests propers anys. També s’han actualitzat diccionaris ja editats, com ara la Terminologia de la ciberseguretat, el Diccionari de sociologia, el Diccionari dels ocells del món o el Diccionari enciclopèdic de medicina, i s’han publicat una quinzena de materials gràfics, en la majoria dels casos complementaris als diccionaris per reforçar-ne la difusió.

En l’apartat de la normalització de la terminologia catalana veureu que aquest any s’han normalitzat 216 termes en 13 sessions del Consell Supervisor, d’àmbits tan diversos com la mobilitat sostenible, l’alimentació, les TIC i el medi ambient. Com a novetat d’aquest any, molt adient en un context generalitzat de teletreball, s’ha posat en funcionament un nou formulari en línia que ofereix la possibilitat de fer arribar propostes de normalització de nous termes a qualsevol persona interessada.

En relació amb el Servei de Consultes i l’atenció dels nostres usuaris a les xarxes socials, destaca que aquest any per primer cop els hem mantingut actius també durant el mes d’agost. Això ha implicat un augment sensible de les consultes terminològiques ateses (2.105; l’any passat, 1.987). I tot i les circumstàncies especials en què s’ha treballat aquest any, la valoració dels usuaris que han respost l’enquesta de satisfacció del Servei de Consultes s’ha mantingut en un nivell tan elevat com en els anys anteriors (5,75 sobre 6).

Les nostres eines de consulta terminològica en línia i de dades obertes han continuat creixent: hem acabat l'any amb més de 16.000 articles terminològics nous al Cercaterm, 146 repertoris disponibles en el servei Terminologia Oberta i 163 títols en la col·lecció Diccionaris en Línia.

Finalment, cal remarcar que, tot i que la pandèmia sí que va tenir incidència en algunes de les activitats previstes, com els nostres Espais Terminològics, que es van ajornar amb l’esperança que l’any 2021 poguessin dur-se a terme amb públic, o en algunes accions formatives, l’activitat de difusió terminològica a les xarxes s’ha mantingut a un nivell fins i tot més elevat que els darrers anys, especialment els mesos de confinament més estricte, com constaten les gairebé 2.300 piulades a Twitter (un 40 % més que l’any anterior, en què se’n van fer 1.596) i els més de 80 apunts terminològics publicats.

Estem satisfets, doncs, d’haver pogut mantenir la qualitat i la productivitat de la nostra feina i de servei als usuaris durant aquest any, malgrat les circumstàncies adverses. Esperem, malgrat tot, que els efectes de la pandèmia vagin remetent i puguem continuar l’any vinent la nostra activitat en un context cada cop més normalitzat.

Jordi Bover i Salvadó. Director del TERMCAT


Jordi Bover i Salvadó
Director del TERMCAT

Back to top