Canals sectorials

Per mitjà dels canals sectorials el TERMCAT impulsa la col·laboració i la implicació d’experts de referència dels diferents sectors d’activitat en la producció i l’actualització constant de la terminologia pròpia de cada àmbit d’especialitat.

Durant el 2020 s’han executat els plans de treball dels sis canals sectorials actius orientats a:

 • organitzar i difondre els continguts terminològics disponibles en els portals temàtics corresponents;
 • treballar, de manera estable i coordinada, amb grups d’experts dels diferents sectors;
 • detectar en els diferents sectors d’especialitat buits terminològics i neologismes per als quals es requereix una denominació en català;
 • actualitzar periòdicament la terminologia d’aquests sectors.

També s’ha treballat en el desenvolupament  d’un nou canal sectorial sobre ciències ambientals i de la Terra, que concentrarà l’activitat terminològica relacionada amb ciències de la Terra, medi ambient, clima, meteorologia, emergència climàtica i altres temes relacionats, que es preveu posar en marxa durant el 2021.

Portals temàtics

Els sis portals temàtics integrats en el web del TERMCAT permeten l’accés a recursos terminològics específics dels següents àmbits del coneixement:

 • Alimentació i gastronomia
 • Ciències de la salut
 • Dret
 • Economia i empresa
 • Esport
 • TIC

Cadascun d’aquests portals temàtics es caracteritza per:

 • disposar d’un cercador terminològic;
 • donar accés a comentaris, articles, criteris, notícies i enllaços a diccionaris i altres recursos d’interès per a cada sector d’especialitat;
 • oferir un canal de comunicació als usuaris interessats a fer consultes o suggeriments.

Portal Terminologia de l'alimentació i la gastronomia

Portal Terminologia de l'alimentació i la gastronomia

Treball terminològic:

 • publicació de la Terminologia de les tendències alimentàries, en què més del 80% dels termes han estat normalitzats;
 • publicació de fitxes puntuals fruit de les consultes dels usuaris i del buidatge de revistes especialitzades.

Comunicació:

 • accions de difusió del nou diccionari. Elaboració i difusió d’apunts terminològics de l’àmbit.

Cooperació:

 • establiment de contacte amb el portal Ets el que menges i planificació d’accions conjuntes de difusió de la terminologia.

Portal Terminologia de les ciències de la salut (DEMCAT)

Portal Terminologia deles ciències de la salut (DEMCAT)

Treball terminològic:

 • publicació de les actualitzacions del diccionaris en línia Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT), Terminologia de ciències de la salut i Lèxic de malalties minoritàries;
 • publicació dels nous diccionaris Terminologia de la COVID-19, Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions i Lèxic de proves de medicina nuclear;
 • publicació de les infografies interactives Calendari de vacunacions sistemàtiques, Terminologia de l’atenció a la salut mental i les addiccions: termes clau, COVID-19: termes clau i Terminologia de la COVID-1: apunts i comentaris;
 • incorporació d’aquests productes als apartats del portal que recullen els diccionaris en línia i els productes multimèdia de l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida publicats pel TERMCAT;
 • producció de fitxes terminològiques de termes vinculats a les ciències de la salut i de la vida, a partir de les consultes resoltes procedents d’usuaris i dels treballs d’assessorament duts a terme en terminologia mèdica SNOMEDCT (al·lèrgies);
 • detecció de neologismes i preparació de dossiers de normalització per al Consell Supervisor.

Gestió del coneixement:

 • revisió, actualització i depuració de fitxes terminològiques del Cercaterm, de l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida, amb marcatge d’estat pendent de revisió.

Comunicació:

 • elaboració i difusió d’apunts terminològics de l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal (és destacable  la producció relacionada amb termes d’actualitat de la COVID-19);
 • publicació d’apunts terminològics de les ciències de la salut i de la vida als mitjans digitals COMB, Panace@, Diari de la Sanitat, Butlletí Neurologia Catalana i Recercat.

Cooperació:

 • participació d’experts d’institucions i organismes rellevants en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida (Societat SOCDEMCAT de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balear, Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Centre de Recerca en Sanitat Animal de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya) en la resolució de consultes i l’elaboració dels  productes terminològics publicats aquest any en el portal.

Portal Terminologia jurídica

Portal Terminologia jurídica

Treball terminològic:

 • incorporació de tres diccionaris elaborats per organismes que integren el Comitè Terminològic de Dret: Diccionari de l’activitat parlamentària, Diccionari jurídic i Locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari. Aquests diccionaris representen la incorporació de més de 4.400 fitxes terminològiques noves al cercador del portal que, en acabar l’any, facilita la consulta de més de 24.500 fitxes terminològiques de l’àmbit del dret.

Comunicació:

 • difusió d’apunts terminològics elaborats pels membres del Comitè Terminològic de Dret;
 • publicació i difusió de les infografies Només sí és sí: els termes del consens i el consentiment sexual; Incoterms 2020 i Saló de sessions.

Gestió del coneixement:

 • depuració de fitxes terminològiques del Cercaterm, de l’àmbit del dret, que fins ara es difonien amb un marcatge que indicava que estaven pendents d’actualització.

Portal Terminologia d'economia i empresa

Portal Terminologia d'economia i empresa

Treball terminològic:

 • elaboració i publicació del diccionari en línia Incoterms i de les infografies interactives Incoterms 2020 i Deslocalització: roda el món i torna al Born, i incorporació d’aquests productes als apartats del portal que recullen els diccionaris en línia i els productes multimèdia de l’àmbit de l’economia i l’empresa publicats pel TERMCAT;
 • producció de fitxes terminològiques relacionades amb els àmbits de l’economia i l’empresa;
 • detecció de neologismes i preparació de dossiers de normalització per al Consell Supervisor.

Gestió del coneixement:

 • revisió, actualització i depuració de fitxes terminològiques del Cercaterm, de l’àmbit de l’economia i l’empresa, amb marcatge d’estat pendent de revisió.

Comunicació:

 • elaboració i difusió d’apunts terminològics de l’àmbit d’economia i empresa que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal;publicació d’apunts terminològics de l’àmbit de l’economia i l’empresa al diari digital Via Empresa.

Cooperació:

 • participació d’experts d’institucions i organismes de l’àmbit de l’economia i l’empresa (Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), Banc Sabadell, Comitè Espanyol de la Cambra de Comerç Internacional) en l’elaboració dels productes terminològics publicats aquest any en el portal.

Portal Terminologia de l'esport

Portal Terminologia de l'esport

Treball terminològic:

 • actualització del Diccionari general de l’esport (reelaboració de l’accés temàtic i afegiment de 79 fitxes de triatló i esports diversos), assessorament en el tríptic  A rodar: Lèxic del ciclisme: Pedalem en català! (elaborat pel CNL del Vallès Oriental) i compleció d’una infografia sobre els noms dels jugadors i les jugadores de futbol (afegiment de dos esquemes de joc);
 • estudi i preparació d’un grup de termes d’esports d’hivern considerats poc implantats en un treball editat pel Govern d’Andorra;
 • actualització de fitxes terminològiques ja existents;
 • detecció de neologismes i elaboració de les fitxes corresponents.

Comunicació:

 • elaboració i difusió d’apunts terminològics i la infografia de futbol, la majoria en col·laboració amb les federacions catalanes corresponents.

Cooperació:

 • col·laboració amb diverses federacions catalanes associades a la UFEC en l’elaboració i la difusió d’apunts i infografies (Curses d’Orientació, Persones amb Discapacitat Intel·lectual, Motonàutica, Handbol, Gimnàstica, Escacs, Futbol i Esports d’Hivern) i establiment d’acords amb Ball Esportiu.

Portal Terminologia de les TIC

Portal Terminologia de les TIC

Treball terminològic:

 • publicació de la Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada, ampliació de la Terminologia bàsica dels dispositius mòbils i elaboració i difusió de dues noves infografies: Termes del disseny web i Criptomonedes: termes clau.

Gestió del coneixement:

 • revisió i depuració d’algunes fitxes terminològiques del Cercaterm, de l’àmbit TIC, amb marcatge d’estat pendent de revisió.

Comunicació:

 • difusió de nous productes i elaboració i difusió d’apunts terminològics de l’àmbit que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal.

Cooperació:

 • establiment de noves aliances tant amb organismes i empreses (amb el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb la Fundació i2CAT, amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb l’empresa Innovae, amb la revista Metadata, amb la revista La Tecnòloga...) com també amb professionals experts del sector, de manera individual.