Tecnologia i aplicacions

Des de l’àrea de tecnologia i aplicacions es presta suport als usuaris, els especialistes i els membres de la comunitat TERMCAT i es manté la plataforma tecnològica actualitzada per a l’elaboració i la difusió del treball terminològic.


La posada en producció d’un servidor d’accés remot i l’ ampliació dels seus recursos ha permès que els treballadors del TERMCAT facin teletreball des de l’inici de la pandèmia


 

Sistemes informàtics

 • Posada en producció d’un servidor d’accés remot i ampliació dels seus recursos, que ha permès que els treballadors del TERMCAT facin teletreball des de l’inici de la pandèmia (mitjan març).
 • Creació i configuració de tots els comptes d’usuari per a fer possible l’accés remot i preparació de la documentació corresponent.
 • Instal·lació i configuració de nou programari AnyDesk, per a prestar assistència remota al personal del Centre durant el teletreball.
 • Consolidació de la connectivitat entre el TERMCAT i la Generalitat de Catalunya.
 • Atenció de 120 casos relacionats amb el manteniment del programari i el maquinari del Centre.
 • Implementació de nous sistemes d’alertes per a la detecció de caigudes de serveis publicats.
 • Migració del gestor d’antivirus al núvol, per a millorar-ne la gestió i automatitzar-ne les actualitzacions.

Maquinari

 • Canvi del Servei d’Alimentació Ininterrompuda de la sala de servidors i manteniment del seu programari.
 • Actualització de monitors (de 24’’ i tecnologia de protecció ocular).
 • Configuració de 14 portàtils nous per al personal del Centre amb noves llicències d’Office 365.

Aplicacions

 • Manteniment de la plataforma web i suport a la creació de nous portals temàtics.
 • Finalització del procés de migració de les dades bibliogràfiques del Centre de Winisis cap a Koha i adequació de les cerques.
 • Manteniment i millora de la interfície de programació d’aplicacions (API), que facilita l’accés a les bases de dades terminològiques del TERMCAT, per al desenvolupament d’aplicacions i la sincronització automatitzada de dades, especialment des de la plataforma Optimot.
 • Manteniment i actualització de tot el programari associat a la gestió i la publicació de dades terminològiques, documentals i factuals del Centre.
 • Manteniment i actualització de les aplicacions en servei, com ara Adobe suite, Siltra i Blaise.
 • Debat i reflexió interna a l’entorn de les prestacions del gestor de terminologia del TERMCAT (el GdT) i inici de la descripció de les funcionalitats que ha de tenir una futura aplicació que l’actualitzi i el millori.

Gestió de dades terminològiques

 • Intervencions en el programari de gestió terminològica propi (el GdT i el GdTweb), per atendre necessitats sorgides en diversos processos de treball del Centre, tant amb relació a l’elaboració de projectes com a la gestió integral de les dades.
 • Desenvolupaments singulars per atendre peticions d’importació de dades des de formats originals diversos cap al GdT, vinculats a projectes en curs o a cessions de dades.