Formació

El TERMCAT organitza sessions informatives i de presentació de l’activitat terminològica a petició d’institucions acadèmiques, de centres de recerca, de col·lectius o d’organismes vinculats al foment de la llengua catalana en els diversos àmbits d’especialitat amb l’objectiu de donar a conèixer la metodologia i els criteris aplicats al treball terminològic, i els serveis i recursos disponibles per a la consulta i la producció de terminologia en català.

Col·labora amb les universitats i els centres d’ensenyament, mitjançant l’acollida d’estudiants en pràctiques, l’assessorament a alumnes que elaboren treballs de recerca relacionats amb la terminologia i la realització de presentacions sobre els diversos aspectes aplicats al treball terminològic. També acull la visita de professionals de centres de recerca i d’organismes vinculats amb la terminologia per donar-los a conèixer les línies de treball del Centre, compartir coneixements i intercanviar experiències.

Durant el 2020 les pràctiques dels estudiants i les sessions de presentació i de formació no s’han pogut fer presencialment, a causa de la situació de pandèmia, i s’han hagut d’adaptar a la modalitat en línia.

Formació (2017-2020)

 

Sessions de formació


3 sessions de presentació
4 sessions de formació


Universitats

Centres d'Educació Secundària

Altres organismes

 • Hospital de Mollet del Vallès (2 sessions)
  Sessió de formació sobre terminologia i recursos terminològics de l’àmbit de la salut adreçada a estudiants i professors d’instituts d’educació secundària del municipi, organitzada pel Centre de Normalització Lingüística de Mollet i l’Hospital de Mollet

Acollida i formació d’estadants i col•laboradors


5 estudiants en pràctiques
2 cotutories per a l’elaboració de treballs terminològics de fi de grau o màster
7 sessions de formació a estadants i col·laboradors


 

Estudiants en pràctiques

 • Mariona Alemany (febrer-març)
  Grau en Llengua i Literatura Catalanes
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Supervisores: Montse Serra; Marta Sabater
  Projecte: Detecció de neologismes. Classificació de fitxes de la Neoloteca
  Hores: 68
  Modalitat: presencial
   
 • Fabio Badenes (juny-juliol)
  Grau de Traducció i Interpretació
  Universitat Jaume I
  Supervisores: Maria Navas; M. Antònia Julià
  Projectes: Estudi comparatiu GdT/Multiterm. Procediment per a la migració de dades al GdT. Actualització del Lèxic de malalties minoritàries. Lèxic de proves de medicina nuclear
  Hores: 252
  Modalitat: en línia
   
 • Eulàlia Arderiu (març-octubre)
  Postgrau en Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits
  Universitat de Girona
  Supervisora: Cristina Bofill
  Projecte: Parts dels instruments musicals
  Hores: 66
  Modalitat: semipresencial
 • Núria Lopera (octubre-novembre)
  Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Supervisora: Dolors Montes
  Projecte: Elaboració de fitxes terminològiques i de dossiers de normalització
  Hores: 105
  Modalitat: en línia

Cotutories i sessions de formació a estudiants i col·laboradors

El TERMCAT col·labora amb els tutors acadèmics de les universitats que ho sol·liciten participant  com a cotutors dels estudiants que elaboren treballs finals de grau o de màster relacionats amb la terminologia d’un àmbit d’especialitat concret.

 • Clara Escala
 • Carlota Cerrillo
  Grau de Biologia Humana
  Universitat Pompeu Fabra
  Supervisors: Fèlix Bosch (Fundació Dr. A. Esteve), M. Antònia Julià
  Projecte: Revisió i actualització de les entrades de fàrmacs indispensables en el nou Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT) (treball de fi de grau)
   
 • Inés Plaza
  Màster en línia en Terminologia
  Universitat Pompeu Fabra. Institut de Lingüística Aplicada (IULA)
  Supervisors: Rosa Estopà (IULA), Jordi Bover, Sandra Cuadrado
  Projecte: Diccionari terminològic del cinema d’animació (treball de fi de màster)

També s'han organitzat sessions específiques de formació sobre recursos d’informació, comunicació digital, difusió i projectes terminològics d’un àmbit temàtic determinat adreçades a set col·laboradors externs que treballen en projectes terminològics o que estan interessats a conèixer amb detall l’activitat del Centre.

Míriam Olives
Núria Artigas
Isabel Palau
Jordi Navarrete
Martí Freixas
Mireia Reus
Anna Nin