Recerca

En el TERMCAT la Recerca dona suport a la producció terminològica, tant en l’elaboració com en la divulgació posterior. Pel que fa a l’elaboració, s’orienta a articular i mantenir actualitzada una metodologia coherent i sistemàtica, que faciliti al màxim als usuaris la consulta de les fitxes terminològiques; pel que fa a la divulgació, promou la difusió en espais especialitzats dels diccionaris elaborats i de les qüestions suscitades en l’activitat terminològica.

Metodologia i criteris

Corpus metodològic

Delimitació i actualització del corpus metodològic previst per a fer-lo públic com a metodologia terminològica del TERMCAT, amb l’addició de nous criteris (per exemple, sobre la representació de símbols) i la revisió de criteris ja existents per a adequar-los a noves qüestions detectades.

Diccionari de criteris terminològics

Addició de setze fitxes a aquest diccionari, que permet consultar diverses qüestions lingüístiques i semàntiques. Per exemple, com s’ha d’escriure i pronunciar COVID-19/covid-19 o sobre la forma que han de tenir els noms de les jugadores de futbol.

Textos de comunicació especialitzada


87 contribucions: 81 articles publicats i 6 comunicacions presentades en congressos


Col·laboracions consolidades en mitjans especialitzats:

Contribucions puntuals en mitjans periòdics:

Participació en consells editorials o de redacció:

En el Catàleg de Publicacions es detallen els articles amb participació del TERMCAT publicats durant l’any 2020 que formen part del catàleg anual del Centre.