Valoració terminològica

La valoració terminològica consisteix en una revisió final dels nous diccionaris a càrrec d’un terminòleg diferent dels que hi han treballat, amb l’objectiu d’assegurar-ne la qualitat lingüística, l’adequació als estàndards metodològics i la compleció terminològica.


12 diccionaris terminològics avaluats


 

Durant el 2020 han estat objecte d’informes de valoració 10 diccionaris nous (tots els publicats de nou al Cercaterm amb estructura de diccionari complet)  i 2 diccionaris actualitzats amb l’aportació de noves fitxes. Això ha permès aplicar-hi accions de compleció i millora abans de posar-los a disposició dels usuaris.

Els informes de valoració es basen en l’aplicació d’un test intern que implica fer comprovacions sobre quasi 90 ítems relatius a la qualitat lingüística, la qualitat metodològica i la presència dels termes considerats indispensables.

Test valoració