Gestió del personal

Condicions laborals

Durant l’any s’han dut a terme les accions següents:

 • Elaboració del pla de contingència i de reincorporació davant de la COVID-19.
 • Adquisició de portàtils per a facilitar el teletreball.
 • Continuïtat de les activitats de control i vigilància de la salut per a cadascun dels llocs de treball:
  - Accions de manteniment de l‘immoble (revisió dels extintors, les alarmes del local i els aparells d’aire condicionat, neteja addicional amb motiu de la pandèmia).
  - Oferiment de passar un reconeixement mèdic de caràcter voluntari a tots els treballadors.
 • Actualització del Pla de prevenció i reunions de seguiment de prevenció.
 • Seguiment de les accions derivades dels Cercles de prevenció.
 • Seguiment dels tràmits per a l’adhesió del personal laboral del Centre al VI Conveni dels Laborals de la Generalitat.

Formació del personal

Durant l’any, 18 persones han fet algun tipus de formació; això s’ha concretat en 28 accions formatives orientades al desenvolupament de les tasques de cadascun dels llocs de treball i també s’ha fet formació en llengua catalana.

Llengua i terminologia

 • Curs S3 Parla.cat
  Consorci per a la Normalització Lingüística
  Durada: 30 h (45 h tot el curs, 15 h al 2020)
  Assistència: Pilar Hernández
  En línia, del 4 de novembre de 2019 al 3 de febrer de 2020
 • Català Intermedi 3
  Consorci per a la Normalització Lingüística
  Durada: 35 h (27 h al 2020)
  Assistència: Marcos Urbina
  Barcelona, del 9 de desembre de 2019 al 9 de març de 2020
 • Jornada Realiter
  Realiter
  Durada: 3,5 h
  Assistència: Dolors Montes
  En línia, 1 d’octubre
 • XVII Jornada de la SCATERM
  Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
  Durada: 4,5 h
  Assistència: Jordi Bover, Elisabeth Casademont, Marta Grané, M. Antònia Julià, Maria Navas i Marta Sabater
  En línia, 22 d’octubre
 • VIII Seminari de formació del personal tècnic de la Secció Filològica
  Institut d’Estudis Catalans (IEC)
  Durada: 4,5 h
  Assistència: Xavier Fargas i Joan Rebagliato
  En línia, 26 d’octubre
 • Conferència "Badia i Margarit: ciència i passió al servei de la llengua catalana"
  Departament de Cultura
  Durada: 1 h
  Assistència: Elisabeth Casademont i Xavier Fargas
  En línia, 11 de novembre
 • Seminari web: XI Jornada sobre l’ús del Català a la Justícia “La Sentència del Suprem: nou retrocés per a la llengua catalana”
  Consell de l'il·lustre Col·legi d'advocats de Catalunya
  Durada: 1 h
  Assistència: Elisabeth Casademont
  En línia, 18 de desembre

Direcció estratègica i qualitat

 • Líder Coach
  Escola d’Administració de Catalunya (EAPC)
  Durada: 5 h
  Assistència: Jordi Bover
  Barcelona, 11 de març
 • Píndola virtual sobre resiliència
  Escola d’Administració de Catalunya (EAPC)
  Durada: 2 h
  Assistència: Maria Navas
  En línia, 5 de juny
 • 50 sessió web. ‘Atendre el ciutadà mobilitzant-lo’
  Direcció General d’Atenció Ciutadana
  Durada: 30 min
  Assistència: Cristina Bofill
  En línia, 29 d’octubre
 • Potenciar la teva creativitat per innovar
  Escola d’Administració de Catalunya (EAPC)
  Durada: 30 min
  Assistència: Jordi Bover i Maria Navas
  En línia (a realitzar entre el 9 de novembre i el 9 de desembre)
 • Com avaluar el rendiment del teu equip
  Escola d’Administració de Catalunya (EAPC)
  Durada: 30 min
  Assistència: Jordi Bover
  En línia (a realitzar entre el 9 de novembre i el 9 de desembre)
 • Píndola virtual Learning agility
  Escola d’Administració de Catalunya (EAPC)
  Durada: 30 min
  Assistència: Jordi Bover
  En línia (a realitzar entre el 9 de novembre i el 9 de desembre)
 • 51 sessió web. 'Fer els serveis accessibles i no morir en l'intent'
  Direcció General d’Atenció Ciutadana
  Durada: 30 min
  Assistència: Cristina Bofill
  En línia, 12 de novembre
 • III Jornada del Cicle de Tendències en Societat Digital: Com serà la societat del coneixement en la post-pandèmia? Què estem aprenent?
  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
  Durada: 3 h
  Assistència: Cristina Bofill i Sandra Sànchez
  En línia, 2 de desembre
 • 53 sessió web. 'Manar o cogovernar'
  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
  Durada: 30 min
  Assistència: M. Antònia Julià
  En línia, 10 de desembre

Gestió econòmica

 • Sessió de tancament de l'exercici 2019 del programa PANGEA
  Direcció General de la Intervenció
  Durada: 5,5 h
  Assistència: Cristina Fernández i Clara Giralt
  Barcelona, 13 de gener
 • Presentació del model Política fiscal corporativa i del Codi de bones pràctiques tributàries
  Secretaria d'Hisenda (Generalitat de Catalunya)
  Durada: 1 h
  Assistència: Clara Giralt
  En línia, 14 d’octubre
 • Gestió del patrimoni del PANGEA
  Direcció General de la Intervenció
  Durada: 2 h
  Assistència: Cristina Fernández i Clara Giralt
  En línia, 11 de novembre
 • El codi de bones pràctiques tributàries
  Secretaria d'Hisenda (Generalitat de Catalunya)
  Durada: 1 h
  Assistència: Clara Giralt
  En línia, 25 de novembre

Component humà

 • Seminari web: "El reto de la COVID-19 para las organizaciones: liderar la promoción de la salud"
  Fundació Factor Humà
  Durada: 1 h
  Assistència: Sandra Sànchez
  En línia, 3 de desembre
 • Seminari web: "Teletrabajo: impacto y regulación"
  Fundació Factor Humà
  Durada: 1,25 h
  Assistència: Sandra Sànchez
  En línia, 15 de desembre

Tecnologia i innovació

 • El coronavirus de Wuhan: pors, fets i ciència
  Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona
  Durada: 2 h
  Assistència: M. Antònia Julià
  Barcelona, 13 de febrer
 • SOM ELÈCTRICS! | La transformació de la mobilitat
  MNACTEC i Sol Roig
  Durada: 3,5 h
  Assistència: Joan Rebagliato
  En línia, 17 de desembre

Eines ofimàtiques i de gestió

 • Les 9 millors eines gratuïtes per al disseny web
  Cibernàrium
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Henar Velàzquez
  En línia, 9 d’abril
 • Hootsuite com a eina corporativa per a la gestió de xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram i Youtube)
  Direcció General d’Atenció Ciutadana
  Durada: 3 h
  Assistència: Sandra Cuadrado i Xavier Fargas
  En línia, 25 de juny
 • Presentació de l'eina de consulta del diccionari i servei web del projecte Intersocial
  Fundació TIC Salut
  Durada: 45 min 
  Assistència: M. Antònia Julià
  En línia, 3 de novembre
 • Beneficios al digitalizar tus departamentos con DocuWare
  RICOH
  Durada: 1 h
  Assistència: Clara Giralt
  En línia, 20 de novembre